Maarit Lundwall – Certifierad sakkunnig av tillgänglighet enl. TIL 2

Vår konsult Maarit arbetar som certifierad sakkunnig i tillgänglighet och användbarhet i fysisk miljö enligt Plan- och bygglag. Hon föreläser och utbildar i tillgänglighet, gällande lagstiftning och funktionshinderkunskap samt erbjuder inlevelseövningar.

Bland uppdragsgivarna finns byggherrar, arkitekter, landskapsarkitekter, byggentreprenörer, kollektivtrafikföretag, handikapprörelsen m.fl. Du kan även få hjälp med ritningsgranskning eller inventering av tillgänglighet i den byggda miljön samt utomhusmiljöer, t.ex inventering av enkelt avhjälpta hinder.

Kontakta vår certifierad tillgänglighetskonsult

Maarit har en 1-årig tillgänglighetskonsultutbildning från arkitekt Mai Almén och samt en utbildning i synrehabilitering har tidigare arbetat 12 år som tillgänglighetskonsult i Kronobergs län, huvudsakligen åt samtliga åtta kommuner, Landstinget och handikapprörelsen. Hon har sitt kontor i Hultsfred i Småland men tar uppdrag i hela Sverige som sakkunnig i tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vill du veta mer kontakta Maarit Lundwall på telefon +46 (0) 769 47 17 77 eller mail maarit@akglobal.se