Vi berättar gärna om tillgänglighet

Vi erbjuder utbildningar i tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Plan- och bygglagen. Kontakta vår tillgänglighetskonsult för närmare information. Vi anpassar utbildningen efter era önskemål.

Exempelvis kan utbildningen handla om tillgänglighet och användbarhet inomhus eller utomhus enligt gällande lagstiftning. Det kan handla om enkelt avhjälpta hinder enligt HIN eller hur man utformar ledstråk/ledytor inomhus och utomhus för personer med nedsatt syn. Utbildningen kan också kombineras med inlevelseövningar med rullstol och fingerad optik.

Välkommen att kontakta vår tillgänglighetskonsult Maarit Lundwall på telefon +46 (0) 769 47 17 77 eller mail maarit@akglobal.se så planerar hon utbildningen tillsammans med er efter era behov.