Produkter med hög kvalitet

Att få leverera produkter eller tjänster till AK GLOBAL innebär att man har passerat ett nålsöga. Alla våra produkter genomgår systematiska kvalitets-, funktions- och hållbarhetstester. Det finns flera aspekter som vi tar hänsyn till vid valet av tillverkare och leverantörer, men självfallet är kompetensen och förmågan att leverera material eller produkter med hög kvalitet den enskilt viktigaste.

De som väljs ut har genom tester, annonserade och icke-annonserade besök, och genom att uppfylla en lång kravlista, kvalificerat sig som godkända leverantörer. Förutom att våra leverantörer ska hålla en hög kvalitet kräver vi också att de följer riktlinjer som handlar om miljö, säkerhet, anpassning efter lagar och regelverk och andra etiska krav.

”Våra kunder är utan tvekan en av våra största resurser när det gäller produktutveckling. Vi ser det som en styrka att alltid kunna utveckla våra produkter i nära samarbete med både brukare och installatör.”
– Kristian Farkas, Vice Managing Director

Läs gärna mer om: