Taktila ledstråk

Ledstråk installeras i huvudsak för att säkert leda fotgängare med synnedsättning längs med ett avsett stråk. Ett taktilt ledstråk består av en serie upphöjda profiler, som installeras i linje med en föreskriven färdriktning. Det är fritt från hinder och avslutas som standard med ett parti av varnande taktila punkter.

Taktila ledstråk ger riktningsorientering i öppna utrymmen och markerar ett säkert stråk som skall vidtas för att undvika faror. Tillämpas vid allmänna kommunikationspunkter eller till en viktig offentlig anläggning, t.ex offentlig toalett, hiss, rulltrappa och informationscentrum.

Klicka på en produktgrupp för att läsa mer