Kontrastmarkering

Kontrastmarkering är en avvikande färgmarkering mot den omgivande ytan som underlättar för personer med synnedsättning att upptäcka potentiella faror. Särskilt viktigt är kontrastmarkering av trappor och steg som finns där man inte förväntar sig. Kravet på kontrastmarkering gäller också på perrongkanter och liknande omgivning. En vanlig singelolycka idag är just fallolyckor i trappor. Principen som skall gälla är kombinationen mörk/ljus. Här hittar du olika alternativ i metall och sten samt kontrastmarkering för glas.

Klicka på en produktgrupp för att läsa mer