Ledstänger

Ledstänger bör finnas på båda sidor av trappor och ramper med en höjd på 0,9 meter. Ledstängerna bör löpa oavbrutet och gå förbi översta och nedersta stegframkanten respektive rampens början och slut med 0,3 meter. Lämplig form på ledstången är ett greppvänligt rör med diameter 40 mm. Vid friliggande ramp installeras minst 40 mm högt avåkningsskydd för rullstol längs räckets hela längd. Ledstången bör ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor.

En korrekt installerad belysning ökar även tillgängligheten. T.ex ska en trappa alltid vara tillräckligt upplyst så att man inte snubblar. Med vår produkt AKR-LED lyfter vi fram handledaren genom att belysa den. Kontakta oss på info@akglobaltrading.se för kostnadsförslag.