Enkelt, tryggt och personligt

  • Vårt mål är att vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder vill vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.
  • Våra kunder ska känna sig trygga när de väljer produkter från AK GLOBAL. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska uppfylla rådande lagar och krav samt prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.
  • Vi arbetar med noga utvalda samarbetspartners, för att garantera högsta kvalitet och kunskap, för de olika områdena inom tillgänglighet och taktila ledstråk.
  • Vi lämnar heller inget åt slumpen, utan lovar våra kunder enkelhet, genom att erbjuda en kontaktperson för allt från produktval till installation.

 

ritning