Certifierad för sakkunnig av tillgänglighet

with Inga kommentarer

Vi gratulerar Maarit som nu kan titulera sig certifierad för sakkunnig av tillgänglighet för AK GLOBAL.

Genom certifiering som sakkunnig av tillgänglighet får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för denna uppgift. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifierad sakkunnig av tillgänglighet. Som certifierad sakkunnig av tillgänglighet har du den behörighet som krävs för att genomföra kontroll av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med bygglov och enligt kontrollplanen.